تبلیغات
حسابداری - حسابداری سنجش مسئو لیت

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 22 تیر 1389

سیستم حسابداری زمانی در تصمیم گیری مفیداست كه متناسب با اهداف مدیریت طراحی شود ودر حقیقت این سیستم شبكه ای از ارتباطات صوری است كه با ارائه اطلاعات به مدیران اجرایی آنها را در دستیابی به اهداف اصلی وفرعی تعیین شده از طرف مدیران عالی رتبه یاری می كند .از آنجا كه سازمانهای نوین همیشه در حال تغییر وتحول هستند طراح سیستم حسابداری همواره اهداف ، منابع موجود وساختارهای سازمانی را تغییر می دهد تا بتواند انواع اطلاعات متناسب با اهداف مدیریت را گردآوری ، طبقه بندی ، محاسبه وگزارش گند .

 بنابراین سیستم حسابداری به عنوان ابزاری در تعیین اهداف وتاثیر گذاری بر رفتار مدیریت نقش غالب را دارند ودر واقع سیستمهای حسابداری متناسب با تصمیم گیری واجرای مدیریت ابزاری جهت گردآوری ، تفسیر وگزارشدهی اطلاعات هستند . كه برای كمك به فرایند های مدیریت صورت بندی می شوند. این سیستمها وظیفه دارند اطلاعات مورد نیاز سازمانها را تولید وارائه كنند .كه این اطلاعات به 3 نوع تقسیم می شوند :

·        اطلاعات مربوط به ثبت نتایج

·        اطلاعات مربوط به جلب توجه

·        اظلاعات تصمیم گیریمنبع:
http://rezayazdani.blogfa.com

ارسال توسط رضا یزدانی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin